وب سایت مجموعه بزرگ همایش نوین

توضیحاتی در رابطه با وب سایت مجموعه بزرگ همایش نوین

این سایت از سه بخش اصلی تشکیل شده است که یک بخش برای استخدام میباشد یک بخش برای آزمون گیری آنلاین که نتایج و رتبه گذاری میشود بر اساس تعداد جواب های درستی که داده میشود و هم برای شرکت یک سنجش برای استخدام میباشد و بخش آخر فروشگاه میباشد که به راحتی میتوان محصولات رو ایجاد و اضافه به سبد کرد و آخر به راحتی خرید نمود.

تکنولوژی های استفاده شده
  • Ajax
  • CSS3
  • HTML5
  • jQuery
  • MYSQL
  • PHP
  • Responsive
  • و ...