وب سایت محمد حسین عارف زاده

توضیحاتی در رابطه با وب سایت محمد حسین عارف زاده

این وب سایت برای آقای عارف زاده کاری کاتوریست حرفه ای طراحی شده است تا بتواند نمونه کارهای خود و در عرصه بین المللی به نمایش بگذارد.

تکنولوژی های استفاده شده
  • Ajax
  • CSS3
  • HTML5
  • jQuery
  • MYSQL
  • PHP
  • Responsive
  • و ...